08-18 99 33  |  info@adlersons.se  |  Öppet 08.00-16.00

Om oss

Adlersons Fönsterputs & Städ AB är ett lokalvårdsföretag i Stockholm med inriktning på städning av kontor, skolor, lägenheter och andra ytor på kontrakt. Vi utför också fönsterputsning, även på avancerad hög höjd.

Vi omsätter drygt 35 MSEK per år och sysselsätter omkring 150 personer Vi har ett drygt hundratal stora kunder som vi hjälper med städning och andra tjänster, bland både företag och offentlig förvaltning.

Via hemtjänsten utför vi idag även städning av cirka 1 500 privata lägenheter och villor.

Vi har avtal med Fastighetsanställdas förbund och är medlem i Almega och Svenskt Näringsliv.

Företaget ägs idag av Bengt Adlersson och startades i slutet av 1950-talet.

Våra viktigaste policies

 • Kvalitetspolicy - att uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet.
 • Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser [läs mer länk till miljöpolicy]
 • Arbetsmiljöpolicy - skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador [läs mer länk till arbetsmiljömiljöpolicy]
 • Personalpolicy - skall skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling [läs mer länk till Personalpolicy]
 • Jämställdhetsplan - ett målinriktat jämställdhetsarbete där alla ska ha lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling [Läs mer länk till Jämställdhetspolicy]
 • Drogpolicy - alkohol och droger får inte användas och vi skall aktivt förebygga och motverka missbruksproblem [Läs mer länk till drogpolicy]
 • Utbildningspolicy - utbildningen skall fokuseras mot mål, planer och kundnytta [läs mer länk till utbildningspolicy]


Vårt kundvårdsprogram

 • Kvalitetskontroller görs en gång/månad eller efter överenskommelse. Eventuella åtgärder utförs omedelbart. Dessa dokumenteras med kopia till kunden vid önskemål.
 • Avvikelserapportering på fel/reklamationer med snabba åtgärder. Vi har även förebyggande åtgärder för att problem inte ska uppstå. Våra kunder uppmanas skriva rapporter med förslag/åtgärder
 • Kundenkäter för att förbättra kvalitet och service
 • Driftmöten med kund med redovisning av kontroller/kvalitet/problem/ utveckling/enkäter/statistik med mera. Detta gör vi så ofta kunden önskar.
 • Genom våra städobjektpärmar i städförråden finns möjlighet till kundinfo och kundkommunikation
 • Flexibilitet, vi har snabb uppställning på nya eller förändrade behov från kund.
 • Snabb vikarietäckning vid sjukdom med mera. Jourpatrull och jourtelefon finns.
 • Vi har även kundaktiviteter som frukostmöten, kundseminarier med mera.


Våra kännetecken

 • Att vi utför våra tjänster i rätt tid, på rätt sätt och enligt överenskomna villkor.
 • Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig
 • En kompetent och engagerad personal med ett kvalitetstänkande i hela företaget
 • God kundvård. Vi har ett individuellt anpassat kundvårdsprogram
 • Vi arbetar ständigt med att begränsa vår miljöpåverkan
 • Vi har ett eget anpassat internutbildningsprogram
 • Hög servicegrad. Snabb vikarietäckning. Alltid tillgängliga
 • Att vara flexibla med snabb om- & uppställning vid nya/förändrade krav och behov

 

 

Visste du att...

...du kan ta kål på bananflugor genom att blanda 50% honung och 50% vitvinsvinäger och ett par droppar diskmedel i en burk utan lock. Låt burken sen stå ett par dagar så kommer flugorna dras dit!

Offertförfrågan

Vill du ha ett kostnadsförslag för din städning? Fyll i vårat formulär så återkommer vi till dig.