Våra viktigaste policies

  • Kvalitetspolicy - att uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet.
  • Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser [läs mer länk till miljöpolicy]
  • Arbetsmiljöpolicy - skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador [läs mer länk till arbetsmiljömiljöpolicy]
  • Personalpolicy - skall skapa kompetenta och engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling [läs mer länk till Personalpolicy]
  • Jämställdhetsplan - ett målinriktat jämställdhetsarbete där alla ska ha lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling [Läs mer länk till Jämställdhetspolicy]
  • Drogpolicy - alkohol och droger får inte användas och vi skall aktivt förebygga och motverka missbruksproblem [Läs mer länk till drogpolicy]
  • Utbildningspolicy - utbildningen skall fokuseras mot mål, planer och kundnytta [läs mer länk till utbildningspolicy]

Gör en

kostnadskalkyl

 för hemstädning


Kvm
Rum
Uppskattat pris inkl moms
000 kr*


*) Kalkylen är endast en fingervisning och gäller hemstädning (ej flyttstädning eller fönsterputs). Ett mer exakt pris kan lämnas efter att vi besökt lägenheten/lokalen då vi fastställer vad just ni vill ska ingå i städningen och eventuella tillval.

Vi söker dig som vill

jobba hos oss

Adlersons i Stockholm har cirka 150 medarbetare. Förutom vanlig städning och städtjänster så är flera av oss specialiserade och ceritfierade för olika typer av särskilda uppdrag, som till exempel fönsterpusning på hög höjd. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete och med kompetensutveckling.

Kontakta

oss

Visste du

att

Vi städar ca 35 000 kvadratmeter per månad!