Personal

Adlersons i Stockholm har cirka 150 medarbetare. Förutom vanlig städning och städtjänster så är flera av oss specialiserade och ceritfierade för olika typer av särskilda uppdrag, som till exempel fönsterpusning på hög höjd. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete och med kompetensutveckling.
  • Vi ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
  • Vi har en fastställd arbetsmiljöpolicy
  • Vi har en plan/rutin för att hjälpa/bistå vid långtidssjukdom, tillbud, kriser, olyckor. Med rehabiliteringsplan och arbetsanpassning
  • Vi rapporterar skador och olyckstillbud med omedelbara åtgärder
  • Vi gör riskbedömningar med handlingsplaner av alla städobjekt
  • Vi utbildar och ger info om belastningsergonomi och kemiska hälsorisker. Framförallt i förebyggande syfte
  • Vi har skyddsombud och en kommitté och gör löpande skyddsronder med checklistor


Kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Vi upprättar utbildningsplaner löpande, både för extern- och internutbildning. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer gällande nya metoder, system och senaste teknik, och alla nyanställda genomgår en dags introduktionsutbildning. 

Alla anställda genomgår vårt utbildningsprogram för lokalvårdare, som är upplagt enligt lokalvårdscertifieringen SRY. Programmet innehåller sex delmoment: kundservice, kundvård, städmetoder, städteknik, arbetsmiljö och kunskap om ISO-system

Gör en

kostnadskalkyl

 för hemstädning


Kvm
Rum
Uppskattat pris inkl moms
000 kr*


*) Kalkylen är endast en fingervisning och gäller hemstädning (ej flyttstädning eller fönsterputs). Ett mer exakt pris kan lämnas efter att vi besökt lägenheten/lokalen då vi fastställer vad just ni vill ska ingå i städningen och eventuella tillval.

Vi söker dig som vill

jobba hos oss

Adlersons i Stockholm har cirka 150 medarbetare. Förutom vanlig städning och städtjänster så är flera av oss specialiserade och ceritfierade för olika typer av särskilda uppdrag, som till exempel fönsterpusning på hög höjd. Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete och med kompetensutveckling.

Kontakta

oss

Visste du

att

Om kylskåpet luktar illa så ställer du in ett glas soda. Sodavatten drar åt sig lukten.